แอปเปิ้ลได้กรรมสิทธิ์เครื่องหมายการค้า “TabletMac”

แอปเปิ้ลได้กรรมสิทธิ์เครื่องหมายการค้า “TabletMac”

สำหรับเครื่องหมายการค้า “TabletMac” ดั้งเดิมเป็นของบริษัท Axitron ซึ่งเป็นบริษัทที่โมดิฟายบรรดาเครื่อง MacBook ต่าง ๆ ให้กลายเป็น ModBook ซึ่งตอนนี้แอปเปิ้ลได้ครอบครองชื่อ TabletMac แล้ว ส่วนหนึ่งที่แอปเปิ้ลเร่ิมกวาดชื่อที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาเป็นของตัวเองก็เพราะมีหลายบริษัทที่ใช้ชื่อ Mac หรือ iPod โดยมิได้รับการอนุญาตจากทางแอปเปิ้ล

ที่มา : 9to5mac.comYou May Also Like:

แอปเปิ้ลแถลงผลประกอบการ ต.ค.-ธ.ค. 2017 ทำรายได้ 2.8 ล้านล้านบาท

แอปเปิ้ลแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1 ของปีบัญชี 2018 (ต.ค.-ธ.ค. 2017) มีรายได้มากเป็นประวัติการณ์ถึง $88,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กำไร 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ iPhone ขายได้ 77.3 ล้านเครื่อง ..

แอปเป้ิลไม่มีนโยบายเก็บเงินมัดจำจองคิวเปลี่ยนแบตเตอรี่ 500 บาท

จากกระทู้ใน pantip ที่มีการพูดถึงว่าศูนย์บริการแอปเปิ้ลมีการเก็บเงินค่าจองสิทธิ์เปลี่ยนแบตเตอรี่เพิ่มอีก 500 บาท (ได้คืนภายหลัง) ไม่ได้เป็นนโยบายของแอปเปิ้ล ..

Share

Tweet

Email