iPhone 4 โผล่หน้าเว็บ store.apple.com/th

iPhone 4 โผล่หน้าเว็บ store.apple.com/th

หน้าเว็บ store.apple.com/th ตอนนี้มี iPhone 4 ปรากฏกายให้เห็นแล้ว แม้ยังไม่มีรายละเอียดอะไร แต่ก็มั่นใจได้ว่ามาแน่นอน

โผล่มาแต่รูปยั่วให้อยากแล้วจากไป เพราะยังไม่มีรายละเอียดอะไรนอกจากข้อมูลทั่ว ๆ ไปของ iPhone 4 ยังไม่ทั้งวันเวลาวางจำหน่าย และราคาก็ยังไม่เผยออกมาเช่นกัน ส่วนว่าทำไม่ iPhone 4 มาโผล่ในหน้าเว็บ store.apple.com/th ได้นั้นก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะตอนนี้ iPhone 4 เข้าไปหราอยู่ในเว็บแอปเปิ้ลของทุกประเทศ

สำหรับหน้าเว็บ apple.com/th/iphone/ ตอนนี้ยังเป็นข้อมูล iPhone 3GS ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บให้เป็น iPhone 4 แต่อย่างใด

ที่มา : apple.com/thYou May Also Like:

Apple CarPlay ในไทยใช้งาน Maps ได้แล้ว

สำหรับเจ้าของรถที่วิทยุรองรับการใช้งาน Apple CarPlay ก็จะทราบกันดีว่าไม่สามารถใช้งานในส่วนของแผนที่ได้ แต่ตอนนี้แอปเปิ้ลเปิดให้ใช้งานได้แล้ว ..

พาชมสถานที่ตั้ง Apple Store สาขาแรกในประเทศไทย (อัพเดท)

อย่างที่เราเคยคอนเฟิร์มไปแล้วตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาว่า Apple Store จะมาเปิดสาขาแรกในกรุงเทพ วันนี้เราพาไปดูที่ตั้งร้านกันว่าอยู่ตรงไหน ..

Share

Tweet

Email