Apple ผ่อนปรนระเบียบของ App Store

Apple ผ่อนปรนระเบียบของ App Store

แอปเปิ้ลได้ออกมาปรับระเบียบของ ข้อตกลงในการพัฒนาโปรแกรมบน iOS (iOS Developer Program License Agreement) ซึ่งแต่เดิมอยู่ในชื่อ ข้อตกลงในการพัฒนาโปรแกรมบน iPhone (iPhone Developer Program License Agreement) โดยข้อผ่อนปรนตามที่ประกาศมาได้แก่ข้อ 3.3.1, 3.3.2, 3.3.9 ซึ่งล้วนแต่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้ API ของเจ้าอื่นได้ ซึ่งรวมถึงการใช้โครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบ plug-in ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ก็ยังคงความเข้มงวดสำหรับโปรแกรมที่ทำการดาวน์โหลดอย่างอื่นมาเพื่อติดตั้งเช่นเดิม

โดยเนื้อหาของการเปิดใจกว้างของแอปเปิ้ลครั้งนี้น่าจะต่อเนื่องมาจากการพัฒนาเกมส์ที่ได้เห็นกันไปเมื่อวีดีโองานเปิดตัว iPod รุ่นใหม่ของปีนี้ที่มีเกมส์ที่ใช้ engine ของ unreal ในการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับการปรับระเบียบเหล่านี้เป็นอย่างดี

ซึ่งหลังจากนั้นทาง Adobe ก็ให้ข่าวตอบรับกับข่าวนี้ โดยมีเนื้อหาสรุปว่า ทาง Adobe มี Adobe Flash Professional CS5 ที่พร้อมจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมบน iOS และจะพัฒนาความสามารถของฟีเจอร์นี้ต่อไป

ที่มา apple.com, iclarified.comYou May Also Like:

แอปเป้ิลไม่มีนโยบายเก็บเงินมัดจำจองคิวเปลี่ยนแบตเตอรี่ 500 บาท

จากกระทู้ใน pantip ที่มีการพูดถึงว่าศูนย์บริการแอปเปิ้ลมีการเก็บเงินค่าจองสิทธิ์เปลี่ยนแบตเตอรี่เพิ่มอีก 500 บาท (ได้คืนภายหลัง) ไม่ได้เป็นนโยบายของแอปเปิ้ล ..

แอปเปิ้ลออกมายอมรับแอบลดประสิทธิภาพการทำงาน iPhone เมื่อแบตเตอรี่เสื่อมถึงจุดหนึ่ง

สัปดาห์ก่อนมีข้อมูลยืนยันได้ว่า iPhone ที่แบตเตอรี่เริ่มเสื่อมจะมีผลคะแนนเมื่อวัดด้วยแอพต่าง ๆ ออกมาไม่เท่ากับเครื่องอื่นที่แบตเตอรี่ยังดีอยู่ ซึ่งก็มีการตรวจสอบกันว่าข้อมูลนี้เป็นจริง และสุดท้ายแอปเปิ้ลออกมายอมรับว่ามีการทำจริงเพื่อไม่ให้เครื่องดับขณะใช้งานกรณีที่แบตเตอรี่เสื่อมถึงจุดหนึ่ง ..

Share

Tweet

Email