ชิปใน iPhone 4 (CDMA) รองรับทั้ง CDMA และ GSM

this site

iFixit เว็บขาประจำเรื่องการแกะเครื่องก็ได้ลงมือแกะ iPhone 4 (CDMA) แล้ว ปรากฏว่าชิปภาครับสัญญาณด้านการใช้งานดาต้าในเครื่องรองรับทั้ง CDMA และ GSM

จากที่ iFixit ได้ทำการแกะเครื่อง iPhone 4 (CDMA) ในขั้นตอนที่ 18 ของการแกะทำให้เราได้ทราบว่าแอปเปิ้ลเลือกใช้ชิปแบบลูกผสมในภาครับสัญญาณดาต้าคือรับได้ทั้ง CDMA และ GSM  ของ Qualcomm MDM6600 ซึ่งรองรับทั้ง CDMA2000 1xEV-DO Rev. A/Rev. B และทางด้าน GSM รองรับ HSPA+ (รองรับความเร็ว 3G สูงสุดที่ 14.4 Mbps) แต่กระนั้นก็ดีการรองรับทั้ง CDMA และ GSM ใน iPhone 4 คงไม่เห็นผลอะไรเพราะตัวเครื่องในตอนนี้แยกกันขายคนละรุ่นแบบชัดเจน

แต่ที่น่าติดตามและเห็นทางแล้วก็คือ iPhone 5 น่าจะยุบรวมเหลือเครื่องเดียวไม่จำเป็นต้องแยกว่าเป็นเครื่อง CDMA ห

About