ภาพยนตร์ใน iTunes Store (TH) ปรับมาใช้รูปแบบการจัดเรตของไทย

ภาพยนตร์ใน iTunes Store (TH) ปรับมาใช้รูปแบบการจัดเรตของไทย

มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ใน iTunes Store (TH) โดยล่าสุดการจัดเรตของภาพยนตร์แต่ละเรื่องได้ปรับมาใช้เรตของไทยแล้ว

 

ถ้าคุณผู้อ่านสังเกตเกี่ยวกับการจัดเรตติ้งภาพยนตร์ใน iTunes Store (TH) มาตั้งแต่เปิดบริการจะเห็นว่าใช้การจัดเรตภาพยนตร์ของสมาคมภาพยนตร์อเมริกา (MPAA film rating system) ซึ่งล่าสุดได้เปลี่ยนการจัดเรตมาเป็นของไทยแล้ว โดยเรตภาพยนตร์ที่เปลี่ยนใหม่ใน iTunes Store (TH) มี 6 ประเภทคือ

  1. ภาพยนตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้มีการดู (Support)
  2. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป (General)
  3. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป (13+)
  4. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (15+)
  5. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (18+)
  6. ภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีดู (20-)

———————–

iTunes Store (TH) 内では変化が徐々に起こっている。ここに来て各映画のレイティング(観賞における年齢制限基準)がタイの基準に変更されたのだ。

 

読者の方もお気付きかもしれないが、iTunes Store (TH) ではサービス開始時から映画のレイティングにアメリカ映画協会の規定した映画観賞における年齢制限基準(MPAA film rating system)を採用していた。それがついにタイの基準へと変更された。iTunes Store (TH) で新規採用された映画レイティングは次の6段階だ。

 

1. 知識を増進し観賞が奨励されるべき映画(Support)
2. 全ての人に適した映画(General)
3. 13歳以上に適した映画(13+)
4. 15歳以上に適した映画(15+)
5. 18歳以上に適した映画(18+)
6. 20歳未満の観賞を禁止する映画(20-)

 

 You May Also Like:

Apple CarPlay ในไทยใช้งาน Maps ได้แล้ว

สำหรับเจ้าของรถที่วิทยุรองรับการใช้งาน Apple CarPlay ก็จะทราบกันดีว่าไม่สามารถใช้งานในส่วนของแผนที่ได้ แต่ตอนนี้แอปเปิ้ลเปิดให้ใช้งานได้แล้ว ..

พาชมสถานที่ตั้ง Apple Store สาขาแรกในประเทศไทย (อัพเดท)

อย่างที่เราเคยคอนเฟิร์มไปแล้วตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาว่า Apple Store จะมาเปิดสาขาแรกในกรุงเทพ วันนี้เราพาไปดูที่ตั้งร้านกันว่าอยู่ตรงไหน ..

Share

Tweet

Email