AIS เผยพื้นที่บริการคลื่น 2100 MHz เฟสแรก 24 จังหวัด และทุกจังหวัดภายในสิ้นปีนี้

AIS เผยพื้นที่บริการคลื่น 2100 MHz เฟสแรก 24 จังหวัด และทุกจังหวัดภายในสิ้นปีนี้

จากที่วันก่อน AIS เปิดให้ลงทะเบียนใช้บริการคลื่น 2100 MHz ล่าสุดทาง AIS ได้ประกาศเป็นทางการเกี่ยวกับการลงทะเบียนแล้ว พร้อมเผยข้อมูลการเปิดบริการคลื่น 2100 MHz ออกมาแล้วว่าจังหวัดไหนได้ใช้กันเดือนไหน 

เริ่มกันที่เรื่องการประกาศเป็นทางการขอใช้บริการ 3G คลื่น 2100 MHz ของ AIS โดยตอนนี้ทาง AIS ได้อัพเดทหน้าเว็บเสร็จแล้วเรียบร้อย ซึ่งนอกจากการกด *988 แล้ว ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บได้้ด้วยเช่นกัน โดยจุดนี้ใครที่ใช้ iPad น่าจะเห็นทางแล้วว่ามีวิธีการรับลงทะเบียนอย่างไร สำหรับหลักฐานการลงทะเบียนใช้บริการคลื่น 2100 MHz หลัก ๆ จะใช้บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรราชการ และหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งอย่างหลังน่าจะรองรับชาวต่างชาติที่ใช้บริการ AIS ด้วย

ais-3g-2100mhz_01

 

ทั้งนี้ในขั้นตอนการขอใช้บริการผ่านหน้าเว็บเราจะได้เห็น ‘ข้อกำหนดและเงื่อนไขการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านเว็บไซต์’ ทั้งหมด 12 ข้อ (อ่านได้ท้ายข่าว) อยากแนะนำให้ทุกท่านไม่ว่าจะใช้บริการรายเดือนและแบบเติมเงินอ่านทั้งหมดครับ เพื่อจะได้ทราบว่าทาง AIS รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบอะไรบ้างในการย้ายไปใช้คลื่น 2100 MHz

 

ส่วนพื้นที่บริการทาง AIS ทำเป็นแผนที่พร้อมให้เราเลือกดูเป็นจังหวัด ๆ ได้ด้วยว่าจังหวัดที่เราอยู่จะเปิดบริการเดือนไหน โดยในเฟสแรกจังหวัดที่เป็นสีเขียวอ่อนตามรูปจะเปิดบริการในเดือน พ.ค. นี้ทั้งหมด 24 จังหวัดได้แก่กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, ฉะเชิงเทรา, นครปฐม, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ลพบุรี, อยุธยา, เชียงราย, เชียงใหม่, พิษณุโลก, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุดรธานี, บุรีรัมย์, ชลบุรี, ระยอง, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สุราษฏร์ธานี, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต และสงขลา โดยที่เหลือก็จะทยอยเปิดบริการในไตรมาสที่ 3 ของปีและเมื่อถึงปลายปีทาง AIS ตั้งเป้าวางสถานีฐานเพื่อให้บริการคลื่น 2100 MHz ครบทุกจังหวัด แต่ทั้งนี้ยังไม่น่าจะครอบคลุมทุกอำเภอ

ais-3g-2100mhz_02

ais-3g-2100mhz_03

ais-3g-2100mhz_04ais-3g-2100mhz_05

ด้านโปรโมชั่นของ AIS กับคลื่น 2100 MHz ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาว่าผู้ที่ย้ายไปใช้งานต้องเปลี่ยนโปรโมชั่นใหม่ด้วยหรือยังใช้โปรโมชั่นเดิมแพ็กเกจเดิมได้หรือไม่ เพราะเชื่อว่าลูกค้าหลาย ๆ คนมีแพ็กเกจค่ายใช้จ่ายสุดคุ้มอยู่ ถ้าต้องย้ายแล้วต้องเปลี่ยนแพ็กเกจด้วยอาจจะมีลังเลก็เป็นได้

สำหรับการย้ายการใช้งานจากคลื่น 900MHz ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นคลื่น 2100 MHz ของ AIS บางคนอาจจะมองว่าทำไมวุ่นวายทำไมต้องมาแจ้งย้ายด้วยทำไมไม่ย้ายให้อัตโนมัติ จุดนี้ก็ต้องบอกว่าบริษัทเจ้าของคลื่น 2100 MHz คือบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (บริษัทลูกของ AIS) ถือเป็นคนละบริษัทกับ AIS หรือ แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลยทำให้ต้องมีการแจ้งย้ายค่ายเบอร์เดิมกันด้วย กรณีนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับตอนที่ทรูเปิดบริการ truemove H ซึ่งใครที่ประสงค์จะย้ายจาก truemove ไป truemove H ก็ต้องทำเรื่องย้ายค่ายเบอร์เดิม ซึ่งตามขั้นตอนปกติจะใช้เวลา 3-5 วันในการย้ายค่ายเบอร์เดิม ซึ่งในกรณีของ AIS ถ้าดูจากที่ AIS อธิบายน่าจะมีทั้งผู้ที่ต้องเปลี่ยนซิมการ์ดและไม่ต้องเปลี่ยนซิมการ์ด

 

ข้อมูลเพ่ิมเติม : ais.co.th/eservice , ais.co.th/3g

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านเว็บไซต์

1.  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอดำเนินการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านเว็บไซต์นี้ โดยให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาขอโอนย้ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการเสริมต่างๆ รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ บริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ เป็นต้น (“บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่”) กับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“ผู้ให้บริการรายเดิม”) และขอใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนกับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (“ผู้ให้บริการรายใหม่”) และข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ให้บริการรายเดิมเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับผู้ให้บริการรายใหม่ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการใช้บริการของข้าพเจ้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

2.  หากสามารถดำเนินการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านเว็บไซต์นี้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าได้แล้ว ข้าพเจ้าให้ถือว่าเป็นการแสดงเจตนายกเลิกบริการทางเสียง ข้อมูล และบริการเสริมอื่นๆ บนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“เลขหมาย”) ที่ข้าพเจ้าได้สมัครไว้กับผู้ให้บริการรายเดิม โดยมีผลนับแต่มีการตัดเปลี่ยนผู้ให้บริการ และให้ถือว่าการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับผู้ให้บริการรายใหม่เริ่มต้นนับแต่มีการตัดเปลี่ยนผู้ให้บริการเช่นเดียวกัน

 

3.  ข้าพเจ้ารับทราบว่าการตัดเปลี่ยนผู้ให้บริการนี้มีปัจจัยขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้ให้บริการรายเดิมกับผู้ให้บริการรายใหม่ ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถโอนย้ายเลขหมายตามความประสงค์ของข้าพเจ้าได้สำเร็จลุล่วง ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการรายใหม่สามารถกำหนดหรือปรับเปลี่ยนวันตัดเปลี่ยนผู้ให้บริการได้ตามสมควร

 

4.  ข้าพเจ้ารับทราบว่าการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านเว็บไซต์นี้จะไม่กระทบต่อภาระหนี้ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกับผู้ให้บริการรายเดิมก่อนที่การโอนย้ายจะดำเนินการแล้วเสร็จเสร็จสมบูรณ์

 

5.  ในกรณีที่ไม่สามารถโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านเว็บไซต์นี้ได้ โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง หรือเกิดจากสาเหตุที่ผู้ให้บริการรายใหม่ไม่สามารถควบคุมได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ให้บริการรายใหม่มีสิทธิที่จะยกเลิกการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้า

 

6.  ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่าข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องให้ผู้ให้บริการรายเดิม และ/หรือผู้ให้บริการรายใหม่ต้องรับผิดต่อข้าพเจ้าหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านเว็บไซต์นี้ หรือเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากกระบวนการโอนย้ายผู้ให้บริการ

 

7.  ข้าพเจ้ารับทราบว่าหากการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านเว็บไซต์นี้สำเร็จ เงินค่าบริการคงเหลือของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับผู้ให้บริการรายเดิมจะไม่โอนไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใหม่ยินยอมรับโอนเงินค่าบริการคงเหลือของข้าพเจ้า

 

8.  ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าจะต้องใช้บริการกับผู้ให้บริการรายเดิมเป็นระยะเวลาเก้าสิบวันนับจากวันที่เริ่มใช้บริการ และได้แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าครบถ้วนก่อนการขอโอนย้าย จึงสามารถโอนย้ายผู้ให้บริการได้

 

9.  ข้าพเจ้าขอยืนยันและขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีอำนาจที่จะขอการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านเว็บไซต์นี้ และข้อมูลต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และข้าพเจ้ายอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวทั้งต่อผู้ให้บริการรายเดิม และ/หรือผู้ให้บริการรายใหม่ และ/หรือ บุคคลใดๆ หากเกิดค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือข้อเรียกร้องใดๆ โดยเกิดจากการที่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อนี้

 

10.  ข้าพเจ้ารับทราบว่าการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านเว็บไซต์นี้อาจเกิดการตัดสัญญาณบริการในบางขณะ

 

11.  ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่าข้าพเจ้าอาจต้องรับผิดชอบในการจัดหาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องใหม่ ในกรณีที่เลขหมายซึ่งถูกโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นการโอนย้ายไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ซึ่งใช้เทคโนโลยีในการให้บริการที่แตกต่างออกไป

 

12.  ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่ต้องลงทะเบียนเลขหมายกับผู้ให้บริการรายเดิมให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการขอโอนย้ายไปยังผู้ให้บริการรายใหม่

ข้าพเจ้าเป็นผู้ครอบครองและผู้ใช้บริการเลขหมายที่ข้าพเจ้าขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านเว็บไซต์นี้ที่แท้จริง ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจพร้อมตกลงปฏิบัติตาม “ข้อกำหนดและเงื่อนไขการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านเว็บไซต์” และ “ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่” ของ AWN จึงได้ตกลงโอนย้ายผู้ให้บริการและตกลงสมัครใช้บริการกับ AWN ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ AWN จำกัดวงเงินการใช้บริการ และประมวลผลข้อมูลของข้าพเจ้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

 You May Also Like:

Apple CarPlay ในไทยใช้งาน Maps ได้แล้ว

สำหรับเจ้าของรถที่วิทยุรองรับการใช้งาน Apple CarPlay ก็จะทราบกันดีว่าไม่สามารถใช้งานในส่วนของแผนที่ได้ แต่ตอนนี้แอปเปิ้ลเปิดให้ใช้งานได้แล้ว ..

พาชมสถานที่ตั้ง Apple Store สาขาแรกในประเทศไทย (อัพเดท)

อย่างที่เราเคยคอนเฟิร์มไปแล้วตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาว่า Apple Store จะมาเปิดสาขาแรกในกรุงเทพ วันนี้เราพาไปดูที่ตั้งร้านกันว่าอยู่ตรงไหน ..

Share

Tweet

Email