Awair เครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในห้อง

Awair เครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในห้อง

ได้รับ Awair เครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในห้องมาใช้งานพักใหญ่ พบว่าถ้าเราเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องสภาพอากาศในบ้านในห้องน่าจะชอบครับ

สำหรับ Awair ก็ตามที่พาดหัวเลยครับเป็นเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในห้อง ถ้าเห็นผ่าน ๆ อาจนึกไปว่าเป็นลำโพงขนาดย่อมทรงย้อนยุคนิด ๆ โดยตัวเครื่องจะมีระดับบอกคุณภาพอากาศที่เป็นจุดดวงไฟ LED ทั้งหมด 5 แถวประกอบไปด้วย (ซ้ายไปขวา)

อุณหภูมิ (Temp)

ความชื้นสัมผัส (Humidity)

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

สารเคมี (Chemicals) – ไม่พบข้อมูลว่าตรวจจับสารอะไรบ้าง

ฝุ่น (Dust) – ในที่นี้คือฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศ ลอยไปลอยมาตัวเครื่องวัดค่าเฉพาะส่วนนี้ ไม่ได้วัดค่าฝุ่นหนักที่เกาะอยู่ตามพื้นผิวต่าง ๆ

แล้วก็มีตัวเลขคะแนนรวมว่าคุณภาพอากาศภายในบริเวณห้องตอนนี้ได้กี่คะแนน ตั้งแต่ใช้มาผมได้คะแนนอยู่ราว ๆ 50-70 คะแนนเป็นส่วนใหญ่ (เต็ม 100) ซึ่งคะแนนรวมประมาณนี้ก็พอบอกได้ว่าสภาพอากาศในห้องที่ผมวางเจ้า Awair ไม่ดีมากนัก ก็ต้องมีการทำความสะอาดหรือปรับเปลี่ยนอะไรอยู่บ้างเพื่อให้คุณภาพอากาศดีขึ้น

คำถามคือจุดดวงไฟ LED ที่แยกเป็น 5 แถวเรารู้ได้อย่างไรว่าแถวไหนคืออะไร คำตอบคือการเรียงแถวบนตัวเครื่องสัมพันธ์กับรายละเอียดในแอพบนโทรศัพท์มือถือครับ ตัวแอพจะมีรายละเอียดบอกไว้ว่าแถวไหนคือค่าอะไรตามที่เขียนไปถึงข้างต้น พร้อมกับมีกราฟระบุคะแนนรวม และแยกแต่ละค่าในแต่ละวันออกมาให้เห็นว่า ตรงนี้ก็ทำให้เราเห็นได้ว่าบางค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดตำ่ลงในแต่ละช่วงเวลาน่าจะมาจากอะไร เช่น ของผมพอปิดห้องแล้วไม่มีอากาศถ่ายเทค่าคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเพิ่มสูงขึ้น ในแอพก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาให้ทราบพร้อมเทคนิคการลดฝุ่นและอื่น ๆ แบบง่าย ๆ มาให้เรารู้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีส่วนของการวัดคุณภาพอากาศเฉพาะช่วงที่เรานอน (Sleep Report) โดยเราต้องใส่ข้อมูลเข้าไปก่อนว่าเราเข้านอนช่วงกี่โมงถึงประมาณกี่โมง พอเราตื่นมาตัวแอพก็จะแจ้งข้อมูลคุณภาพอากาศในช่วงเวลาที่เราตั้งค่าไว้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

การเชื่อมต่อตัวแอพกับตัวเครื่อง Awair ตอนตั้งค่าจะมีให้ตัวเครื่องต่อกับ Wi-Fi ในบ้านที่เราใช้งานอยู่ด้วย ตรงนี้ดีที่เราสามารถดูค่าต่าง ๆ จากนอกบ้านได้ด้วยตลอดเวลาและการแจ้งเตือนต่าง ๆ ก็มาถึงเราได้ตลอดเวลาที่มีค่าต่าง ๆ เปลี่ยนไปในทางดีและแย่

อุปกรณ์แนว ๆ นี้ผมว่าบางคนก็อาจจะคิดว่าไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้งานเพราะเราก็อยู่มาได้ของเราตั้งนานแล้ว ส่วนบางคนที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลเช่นมีการแพ้อากศมาก ๆ ก็อาจอยากรู้ข้อมูลคุณภาพอากาศว่าเป็นอย่างไร ทำไมสภาพภายในห้องที่เราอยู่แล้วเรารู้สึกหายใจไม่คล่องหรือตื่นมาก็ไอหรือจามอยู่บ่อย ๆ ก็เป็นได้ว่าเกิดจากคุณภาพอากาศภายในห้องภายในที่พักอาศัยไม่ดีนัก ถ้ารู้ข้อมูลเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่นว่ามีความชื้นมาเกินไป ทำให้ห้องอับ ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอนก็ชื้นไปด้วย ก็สามารถแก้ไขเป็นจุด ๆ ได้ ส่วนว่า Awair ก็แล้วรู้ข้อมูลก็แล้วแบบนี้คุณภาพอากาศจะดีขึ้นหรือไม่ ตอบเลยว่าถึงเราจะรู้ข้อมูลแต่ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่ทำความสะอาดภายในที่พักอาศัยให้มีเครื่องตรวจสอบอากาศเครื่องฟอกอากาศอีกกี่เครื่องก็ช่วยไม่ได้ครับ จำเป็นที่เราต้องรักษาความสะอาดในที่พักอาศัยด้วยครับเอื้อเฟื้ออุปกรณ์ทดสอบโดย

KOAN

ราคา

7,990 บาท

ร้านค้าอื่นๆ ที่จัดจำหน่าย

  • iStudio by Copperwired
  • .Life
  • Ai (Siam Discovery)
  • BeTrend
Air Quality Tracker

kangg

You May Also Like:

Share

Tweet

Email