Tag: AASP

แอปเปิ้ลเปลี่ยนนโยบายเคลม iPhone 5 ให้ศูนย์บริการแกะซ่อมบางอาการได้ (อัพเดท)

ได้รับการยืนยันว่าตอนนี้แอปเปิ้ลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการรับเคลม iPhone 5 ว่าในอนาคตถ้าเครื่องเสียบางอาการจะให้ศูนย์บริการแกะเครื่องเปลี่ยนอะไหล่แทนการเปลี่ยนทั้งเครื่อง ..