Tag: Apple Developer Center

เข้าสู่วันที่ 7 เว็บ Apple Developer Center ปิดบริการ

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าแอปเปิ้ลปิดหน้าเว็บ Apple Developer Center ยาวมาถึงวันที่ 7 แล้ว โดยวันนี้แอปเปิ้ลทำหน้าเว็บตรวจสอบสถานะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าบริการไหนที่ใช้ได้หรือไม่ได้ ..

เว็บ Apple Developer Center ยังคงปิดบริการเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน (อัพเดท : วันที่ 3 แอปเปิ้ลออกมายอมรับว่าโดนแฮก)

ถือเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่เว็บไซต์ระดับโลกปิดบริการเกิน 3 ชั่วโมง ซึ่งตอนนี้เว็บ Apple Developer Center ได้ปิดบริการมาแล้ว 2 วัน ..