Tag: Apple Inc.

อักษร i ของแอปเปิ้ลนั้น สำคัญไฉน?

อักษร i ที่นำหน้า hardware และ software ต่างๆ ของแอปเปิ้ล มีความสำคัญอย่างไร? ..