Tag: Apple Shop

iStudio และ Apple Shop ในไทยใช้เฟอร์นิเจอร์นำเข้าจากแอปเปิ้ลโดยตรง

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งใน iStudio และ Apple Shop หลายสาขาตอนนี้เป็นการนำเข้าเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปมาจากแอปเปิ้ลโดยตรง  ..