Tag: Apple Watch 2

Apple Watch 2 ลือกันว่าจะมีความสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายมือถือได้

Apple Watch รุ่นปัจจุบันตามปกติเวลาที่ต้องเชื่อมต่อข้อมูลกับอินเตอร์เน็ต จำเป็นต้องใช้ iPhone เรียกข้อมูลและส่งผ่านไปยัง Apple Watch อีกที ซึ่งตอนนี้มีข่าวลือออกมาว่า Apple Watch 2 จะสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพา iPhone อีกต่อไป ..

มีความเป็นไปได้ว่าแอปเปิ้ลจะเริ่มทดลองผลิต Apple Watch 2 ปลายเดือนนี้

มีความมาเบรคเงินในกระเป๋าสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจซื้อ Apple Watch เมื่อมีข่าวว่าตอนนี้แอปเปิ้ลเตรียมทดลองผลิต Apple Watch 2 ปลายเดือนนี้ ..