Tag: Apple Watch Series 3 (LTE)

Apple Watch Series 3 (LTE) ผ่านการตรวจจาก กสทช. แล้ว

จากอาทิตย์ก่อนที่มีข้อมูลว่า กสทช.ตรวจสอบเครื่อง iPhone 8 และ iPhone X ไปแล้ว ตอนนี้มีข้อมูลออกมาแล้ว กสทช. ตรวจสอบ Apple Watch Series 3 เสร็จแล้วเรียบร้อย ..