Tag: Beats1

เมนู ‘วิทยุ’ ของ Apple Music เริ่มปรากฏกับเครื่องที่ใช้ iOS 8.4 (beta 4) ในไทยบ้างแล้ว

จากที่มีเมนูหน้ารับบอกรับสมาชิกของ Aple Music ปรากฏขึ้นมาเมื่ออาทิตย์ก่อน ตอนนี้มีเมนูวิทยุปรากฏขึ้นมาให้เป็นข่าวกันอีกครั้ง โดยผู้ใช้  iOS 8.4 (beta 4) ในไทยเจอเมนูนี้บ้างแล้ว ..