Tag: Designed by Apple in California

แอปเปิ้ลออกหนังสือรวมภาพผลิตภัณฑ์ในช่วง 20 ปี ราคาเล่มละ 7,000 และ 10,000 บาท

แอปเปิ้ลออกมาประกาศว่าจะจำหน่ายหนังสือรวมภาพผลิตภัณฑ์ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โดยหนังสือดังกล่าวจะเปิดขายในเว็บ apple.com บางประเทศ และจะวางจำหน่ายใน Apple Store บางแห่งเท่านั้น ราคาเล่มละ 7,000 และ 10,000 บาท ..

ทำไมต้อง Designed by Apple in California

หลายๆ คนอาจจะคงเคยนึกสงสัย ว่าทำไมผลิตภัณฑ์ของแอปเปิ้ลต้องมีสลักคำว่า Designed by Apple in California นั่นสิ??? ..