Tag: Earth Day

อย่าลืมก็อปปี้เรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะซัมซุง …จากแอปเปิ้ล

เนื่องในวันนี้ (22 เม.ย.) คือวันคุ้มครองโลกหรือ Earth Day แอปเปิ้ลจัดทำหน้าเว็บรณรงค์เรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเราคงได้เห็นกันไปแล้ว พอถึงเช้าวันที่ 22 เม.ย. เวลาอเมริกาก็มีโฆษณาของแอปเปิ้ลเต็มหน้าหลังหนังสือพิมพ์โปรยหัวว่า There are some ideas we want every company to copy. ..

แอปเปิ้ลออกวิดีโอ ‘Better’ แคมเปญอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เสียงในวิดีโอโดย Tim Cook

ในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมาแอปเปิ้ลเป็นบริษัทที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากเป็นพิเศษ จนได้รับคำชมว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นลำดับต้น ๆ เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) 22 เม.ย. แอปเปิ้ลจัดทำหน้าเว็บพิเศษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นมา ..