Tag: Engrave

แอปเปิ้ลเปิดให้สลักชื่อภาษาไทยบน iPod ได้ (อัพเดท: พิมพ์ได้แต่กดสั่งซื้อไม่ได้)

โดยปกติสำหรับการสลับตัวอักษรลงบน iPod จะทำได้แต่ภาษาอังกฤษมาแต่ไหนแต่ไร แต่ตอนนี้แอปเปิ้ลเปิดให้สามารถสลักตัวอักษรภาษาไทยบน iPod ได้แล้ว ..