Tag: FBI

แฮกเกอร์แฮครหัสประจำเครื่อง iOS 1 ล้านชุดจากคอม FBI ส่วน FBI บอกแฮกเกอร์มั่วนิ่ม

กลุ่มแฮกเกอร์ AntiSec ได้ออกมาบอกว่าตนได้แฮกรหัสประจำเครื่อง (UDID) ของอุปกรณ์ iOS จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของ FBI ออกมาได้ 1 ล้านรหัส โดยต่อมาทาง FBI ได้ออกมาแย้งว่าเรื่องนี้ไม่จริงเป็นการมั่วข่าวขึ้นเพื่อสร้างชื่อของกลุ่ม AntiSec ..

FBI เตรียมทดลองใช้การสแกนลายนิ้วมือด้วย iPhone

ทาง FBI ในอเมริกาเตรียมทดลองใช้ iPhone ควบคู่กับอุปกรณ์เสริมในการสแกนลายนิ้วมือภายในปี 2012 ..