Tag: Financial

แอปเปิ้ลแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 มีกำไร $6,900 ล้านดอลลาร์

บรรจบครบ 3 เดือนก็ถึงคราที่แอปเป้ิลออกมาแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสอีกครา โดยไตรมาสที่ 3 ประจำปีการเงิน 2012-1013 แอปเปิ้ลมีรายได้ $35,300 ล้านดอลลาร์และมีกำไรสุทธิ $6,900 ล้านดอลลาร์ ..

3 เดือนแอปเปิ้ลขาย iPhone 47 ล้านเครื่อง iPad อีก 22 ล้านเครื่อง

แอปเปิ้ลเพิ่งแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของรอบปีบัญชี 2013 (ต.ค.-ธ.ค. 2012) โดยมียอดขาย iPhone สูงเกือบ 50 ล้านเครื่อง และi Pad อีก 22.9 ล้านเครื่อง แต่เครื่อง Mac ขายไม่ดีนัก ผลประกอบการโดยไตรมาสนี้มีกำไรสุทธิ $13,100 ล้านเหรียญ ..

แอปเปิ้ลแถลงผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2012 ขาย iPhone ไปแล้ว 37 ล้านเครื่อง

แอปเปิ้ลนำโดย Tim Cooks ได้แถลงผลประกอบการบริษํทไตรมาสที่ 1 ของปีบัญชี 2012  โดย Tim Cooks บอกว่าเป็นผลประกอบการประจำไตรมาสที่มีรายได้สูงที่สุดของแอปเปิ้ล ..

แอปเปิ้ลขาย iPhone/iPod เกือบ 15 ล้านเครื่องในไตรมาสที่ผ่านมา

แอปเป้ิลได้แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2009 โดยตัวเลขที่เกี่ยวกับ iPhone/iPod ก็คือแอปเปิ้ลขาย iPod ไปได้ 11.01 ล้านเครื่อง โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนเพิ่มขึ้น 3 เปอร์เซ็นต์ ส่วน iPhone มียอดขาย 3.79 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 123 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน

 

สำหรับตัวเลขยอดขาย iPod คงไม่เป็นที่แปลกใจเท่าไหร่นัก เพราะถือว่าเป็นตัวเลขในเกณฑ์ปกติที่ทำได้อยู่แล้ว ส่วน iPhone ตัวเลขยอดขายถือว่าทำได้ดีเนื่องจากมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศแถบเอเชีย ซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วยทำให้ยังรักษาระดับตัวเลขยอดขายไว้ได้ดี

 

สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh ก็มียอดขาย 2.22 ล้านเครื่อง ลดลง 3 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน และเมื่อรวมทั้งหมดแอปเป้ิลมีรายได้ $8.16 พันล้านเหรียญ โดยมีกำไรสุทธิ $1.21 พันล้านเหรียญ โดยยอดขายนอกอเมริกาคิดเป็น 46 เปอร์เซ็นต์ของรายได้

 

ที่มา : apple.com

..