Tag: Flash Memory

แอปเปิ้ลปิดดีลซื้อบริษัทผลิตเมโมรี่แฟลชในอิสราเอล $500 ล้านเหรียญ

ช่วงอาทิตย์ที่แล้วมีข่าวลือข่าวแว่วเกี่ยวกับแอปเปิ้ลจะเข้าซื้ิอกิจการบริษัทผลิตเมโมรีแฟลช Anobit ในอิสราเอลเป็นที่เรียบร้อยในราคาราว $400-500 ล้านเหรียญ  ..