Tag: Galaxy S II

ความเร็ว 3G truemove H

หลังจากที่เขียนข่าวเรื่องการเปิดตัว truemove H ไปแล้ว เราลองมาดูกันว่า 42 Mbps ของ truemove H ที่ปล่อยออกมานั้น พอถึงเวลาใช้จริงบนเครื่องโทรศัพท์ของเราจะเหลืออยู่สักเท่าไหร่กันเชียว ..