Tag: Google Indoor Maps

แอปเปิ้ลเข้าซื้อบริษัทระบุพิกัดในอาคาร WifiSLAM

แม้จะถูกต่อว่าเกี่ยวกับแผนที่ใน iOS 6 มากกว่าเสียงชม แต่ดูเหมือนแอปเปิ้ลจะไม่หยุดการพัฒนาระบบแผนที่ของตัวเอง ล่าสุดได้เข้าซื้อ WifiSLAM บริษัทพัฒนาระบบระบุพิกัดแผนที่ในอาคาร  ..