Tag: Google Now

Samsung Galaxy S4 และ Google Now เข้าข่ายละเมิดสิทธิบัตรแอปเปิ้ล

เรื่องราวการต่อสู้ในชั้นศาลระหว่างแอปเปิ้ลกับซัมซุงถึงปัจจุบันนี้ปาเข้าไป 2 ปีแล้วเรื่องราวก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่าย ๆ แถมยิ่งจะบานปลายขึ้นไปอีกเมื่อแอปเปิ้ลยื่นเรื่องว่า Samsung Galaxy S4 และ Google Now เข้าข่ายละเมิดสิทธิบัตรของตน ..