Tag: GPS

iPhone 4S รองรับดาวเทียมนำทางของรัสเซีย

แอปเปิ้ลมีการเพิ่มรายละเอีดยเกี่ยวกับสเป็คของ iPhone 4S แบบเงียบ ๆ ในส่วนของ Location ซึ่งแต่เดิมจะรองรับ GPS เพียงอย่างเดียว ตอนนี้ได้เพิ่มข้อมูลเข้าไปว่ารองรับ GLONASS ด้วย ..