Tag: HDTV

ห้าง Best Buy ออกแบบสำรวจกับลูกค้าเรื่อง Apple HDTV

เรื่องแอปเปิ้ลทำโทรทัศน์แบบเป็น ๆ ทั้งเครื่องยังคงมีข่าวมาให้เห็นเรื่อง ๆ ซึ่งล่าสุดทางห้าง Best Buy ในอเมริกาได้ออกแบบสำรวจถามความคิดเห็นลูกค้าว่าคิดเห็นเช่นไรเกี่ยวกับ Apple HDTV ..