Tag: HomePod

แอปเปิ้ลออกลำโพง HomePod สั่งผ่าน Siri , เชื่อมต่อ Apple Music เริ่มขาย ธ.ค.

แอปเปิ้ลเปิดตัวลำโพงที่ตกเป็นข่าวลือมาสักพักว่าจะทำออกมาแข่งกับ Amazon Echo และ Google Home ซึ่งลำโพงตามข่าวลือตอนนี้แอปเปิ้ลเปิดตัวเรียบร้อยแล้วในชื่อ HomePod  ..