Tag: iCloud Photos

Apple TV ในไทยเพิ่ม iMovie Theater, iCloud และช่องตัวอย่างภาพยนตร์ (Trailers)

แอปเปิ้ลอัพเดทช่องของ Apple TV ในภูมิภาคนี้เล็กน้อยโดยเพิ่ม iMovie Theater, iCloud และช่องตัวอย่างภาพยนตร์ (Trailers) เข้ามาให้กับผู้ใช้งานในไทยและภูมิภาคนี้แล้ว ..