Tag: ICT

ช่อง 9 สัมภาษณ์ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ (รมต. ICT) เกี่ยวกับแท็บเล็ต ป.1

ช่อง 9 สัมภาษณ์ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ (รมต. ICT) เกี่ยวกับแท็บเล็ต ป.1 ในข่าวช่วง 19.00 น. (5 มี.ค. 55) ลองไปดูในวิดีโอกันนะครับว่าท่านรมต. พูดถึงเรื่องแท็บเล็ต ป.1 ว่าอย่างไรบ้าง (ภาพไหว ๆ หน่อยเพราะพอเปิดเจอปั๊บก็หยิบไอโฟนมาถ่ายวิดีโอหน้าจอทีวี บันทึกช่วงแรกของข่าวแท็บเล็ตไม่ทัน) ..