Tag: iOS 4.0

iPhone 3G ลง iOS 4.1 ดีขึ้นจริง

เว็บ lifehacker.com ทำวิดีโอเปรียบเทียบ iPhone 3G ระหว่างเครื่องที่ลง iOS 4 กับ iOS 4.1 ซึ่งผลจากที่เห็นในวิดีโอคอนเฟิร์มได้ว่า iPhone 3G+iOS 4.1 เร็วขึ้นดีขึ้นจริง...คอนเฟิร์ม ..