Tag: iOS 5.1.1

สาย ๆ วันอาทิตย์ (8 ก.ค. 2555) – ความคุ้นเคย

siampod จะมีคอลัมน์ประจำรายสัปดาห์มาใหอ่านกันครับ โดยคอลัมน์ประจำจะเร่ิมตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 2555 กับคอลัมน์ชื่อ 'สาย ๆ วันอาทิตย์' ..

แอปเปิ้ลปล่อยอัพเดท iOS 5.1.1

แอปเปิ้ลปล่อยอัพเดท iOS 5.1.1 แบบไม่ทันตั้งตัว หลัก ๆ สำหรับการอัพเดทครั้งนี้เน้นไปที่การแก้ปัญหาสารพัดที่พบใน iPad (3rd Gen) ..