Tag: iOS 8.2

แอปเปิ้ลออก iOS 8.2 (beta) สำหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์

นอกจาก WatchKit ที่แอปเปิ้ลออกมาแล้วยังมี iOS 8.2 (beta) ที่ออกมาสำหรับใช้ทดสอบรวมกับการสร้างแอปของนาฬิกาด้วย ..