Tag: iPod Culture

วัฒนธรรมติดหู หูขาว เอฟเฟ็กต์

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ : วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ปีที่ 30 ฉบับที่ 3797 (2997) : หน้า 53 เคยสังเกตกันบ้างไหม... ว่าแทบทุกมุมของเมืองเราจะเห็นผู้คนเสียบหูฟังกันให้ทั่ว โดยเฉพาะบนรถบีทีเอส หรือรถไฟฟ้ามหานครที่ภาพของหนุ่มสาวชาวเมืองไม่ว่าจะนั่งหรือยืนต่างมีเจ้าสิ่งที่เรียกว่าหูฟังเสียบติดแนบชิดรูหูประหนึ่งว่ามันเป็นเครื่องช่วยฟังเสียอย่างนั้น เมื่อหลายสิบปีก่อนโลกได้รู้จักโซนี่วอล์กแมน หูฟังที่เสียบเข้ากับเครื่องเล่นเทปขนาดเล็ก ซึ่งต่อมาก็พัฒนาเป็นเครื่องเล่นซีดีและมินิเอ็มดี จนกระทั่งไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้บริโภคอย่างเราๆ เริ่มนิยมฟังเพลงด้วยฟอร์แมตในลักษณะที่เรียกว่า "MP3" และนั่นก็ได้เปลี่ยนรูปแบบการฟังเพลงของเราให้หันมาฟังเพลงผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เรียกว่า "เครื่องเล่น MP3" แทน ..