Tag: iPod touch with Camera

เว็บเวียดนามดังใหญ่ : ภาพหลุด iPod touch with Camera

กระแสภาพหลุดคลิปลับสินค้าแอปเป้ิลจากทางเวียดนามมาแรงชนิดที่ว่ามีมาให้เห็นต่อเนื่องกันทุกอาทิตย์ โดยคราวนี้เป็นภาพ iPod touch with Camera ..

ต้นแบบ iPod touch with Camera โผล่อีเบย์

อาทิตย์ที่แล้วต้นแบบ iPhone ตกเป็นข่าวเกรียวกราว มาถึงอาทิตย์นี้ถึงคิวของเครื่องต้นแบบ iPod touch with Camera ที่มีคนนำมาประมูลในเว็บอีเบย์กันแล้ว ..