Tag: Lightning to USB Camera Adapter

[Hands-On] Lightning to 30-pin Adapter

เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับคนที่ซื้อ iPhone 5 หรือ iPad รุ่นใหม่ที่เป็นช่องต่อแบบ Lightning แต่ที่บ้านยังมีพวกลำโพงเอย ที่ชาร์จเป็นหัว 30-pin แบบเดิมอยู่ ให้สามารถนำสายชาร์จของเก่ามาใช้กับเครื่องใหม่รุ่นใหม่ได้ ..