Tag: Louvre Museum

Apple Store ใต้พิพิธภัณฑ์ลูฟว์

แอปเปิ้ลเตรียมเปิด Apple Store แห่งแรกในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเราก็คงเห็นข่าวการเปิด Apple Store ในประเทศต่าง ๆ อยู่บ่อย ๆ หรือเรียกว่าเฉย ๆ ไปแล้ว แต่ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับการเปิด Apple Store ที่ฝรั่งเศสในครั้งนี้คือ Apple Store จะอยู่ข้างใต้พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ (Louvre Museum) ..