Tag: Oleophobic Coating

iPhone 3G S เคลือบผิวกระจกดีขึ้น

จากข้อมูลในเว็บแอปเป้ิลเกี่ยวกับการดูแลทำความสะอาดหน้าจอของ iPhone ได้มีการเขียนแนะนำถึงการดูแลว่าควรหรือไม่ควรยังไงบ้าง โดยมีจุดที่น่าสนใจในข้อมูลคือ iPhone 3G S เป็นรุ่นที่มีการโค้ทเคลือบผิวกระจกเพื่อป้องกันคราบมันต่าง ๆ เช่นรอยน้ิวมือไว้ด้วย ..