Tag: Printer

ทำ AirPrint จาก iPhone, iPad ง่าย ๆ ด้วย AirPrint Activator

อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนยังไม่ทราบหรือไม่ได้นึกถึงว่ามีหนทางทำให้เราสามารถสั่งพิมพ์เอกสารหรือรูปภาพจากบน iPhone, iPod touch และ iPad มายังเครื่องพิมพ์แบบไร้สายได้ด้วย AirPrint Activator ..