Tag: Prototype

ต้นแบบ iPod touch with Camera โผล่อีเบย์

อาทิตย์ที่แล้วต้นแบบ iPhone ตกเป็นข่าวเกรียวกราว มาถึงอาทิตย์นี้ถึงคิวของเครื่องต้นแบบ iPod touch with Camera ที่มีคนนำมาประมูลในเว็บอีเบย์กันแล้ว ..