Tag: Sapphire Glass

กระจกแซฟไฟร์ใครก็เลียนแบบแอปเปิ้ล..ยาก

เป็นบทความในเว็บ theverge.com เกี่ยวกับกระจกแซฟไฟร์ที่แอปเปิ้ลซื้อบริษัทพัฒนาแซฟไฟร์เมื่อปลายปีก่อนและคาดว่าแอปเปิ้ลจะนำแซฟไฟร์มาใช้เป็นกระจกใน iPhone รวมถึง iWatch ที่ลือหึ่งกันด้วย ..

iPhone รุ่นใหม่จะใช้หน้าจอเป็นกระจกแซฟไฟร์

เว็บข่าว South China Morning Post รายงานว่าแอปเปิ้ลจะเปิดตัว iPhone ในปีนี้ 2 รุ่นหน้าจอ 4.7 และ 5.5 นิ้วทั้งคู่จะมีหน้าจอที่คมชัดมากขึ้นและแอปเปิ้ลจะใช้แซฟไฟร์มาทำกระจกหน้าจอ ..