Tag: Swiss railway clock

แอปเปิ้ลลอกแบบหน้าปัดนาฬิกาบน iPad ของการรถไฟประเทศสวิสฯ

สำหรับ iPad ที่อัพเดทเป็น iOS 6 จะเห็นได้ว่ามีแอพฯนาฬิกาเพิ่มเข้ามา ซึ่งตอนนี้มีประเด็นว่าหน้าปัดนาฬิกาที่แอปเปิ้ลใช้นั้นแท้จริงแล้วเป็นหน้าปัดนาฬิกาที่การรถไฟประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 1944 ..