Tag: Textbooks

แอปเปิ้ลพลิกโฉมหน้าวงการหนังสือเรียนยุค iPad

เมื่อ 22.00 น. (19 ม.ค.) ตามเวลาบ้านเราแอปเปิ้ลได้จัดงานทางด้านการศึกษาขึ้น โดยในงานนี้แม้จะไม่มีฮาร์ดแวร์ใหม่ แต่สิ่งที่แอปเปิ้ลได้ทำกำลังจะทำให้วงการหนังสือเรียนเปลี่ยนไป ..