Tag: truevisions

ทรูแถลงทิศทางธุรกิจปี 2557 ตั้งเป้า 5 ปีข้างหน้าขึ้นสู่ระดับอาเซียน

ช่วงเช้าวันนี้ทรูเปิดแถลงข่าวเกี่ยวกับทิศทางธุรกิจปี 2557 และมีการเอ่ยถึงเป้าหมายในช่วง 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558-2562) ตั้งเป้าแข่งระดับภูมิภาค มีลูกค้าใช้บริการ 100 ล้านสมาชิก ..