Tag: UltraSn0w

UltraSn0w มาแล้ว

Dev Team โชว์ UltaSn0w สำหรับปลดล็อก 3.0

หลังจากที่ช่วง 2-3 วันมานี้มีการเคลื่อนไหวมาจาก Dev Team เกี่ยวกับปลดล็อกเฟิร์มแวร์ 3.0 ที่แอปเปิ้ลกำลังจะส่งออกมาในวันที่ 17 มิ.. นี้ (ตามเวลาอเมริกา) โดยซอฟท์แวร์ปลดล็อกล่าสุดชื่อ UltaSn0w ซึ่งออกมาเพื่อทำการปลดล็อกให้กับ iPhone 3G โดยเฉพาะ โดยหลักการของ UltaSn0w จะเป็นการปลดล็อกดดยที่ไม่ได้เป็นอยู่เกี่ยวกับ Bootloader และ Baseband ในเครื่องแต่อย่างใด

..