Tag: Video Call

ผกก.หนัง American Beauty มากำกับโฆษณา iPhone รุ่นใหม่

ข่าวล่าสุดที่เกี่ยวกับ iPhone รุ่นใหม่ในตอนนี้คือแอปเปิ้ลกำลังเตรียมถ่ายโฆษณากันแล้ว โดยมีนักแสดงที่ต้องเข้าร่วมการคัดเลือกตัวแลดงได้บ่น ๆ ในทวิตเตอร์ที่เกี่ยวโยงถึงโฆษณาชิ้นนี้ ..

พบเมนู Video Calls ในเฟิร์มแวร์

ยิ่งเห็นภาพย่ิงเหมือนเป็นการยืนยันว่ายังไง iPhone รุ่นใหม่แอปเปิ้ลก็ต้องใส่กล้องด้านหน้าติดมาด้วย ..