Tag: Wi-Fi 802.11ac

ภาพเมนบอร์ด iPhone 6 ตัวเครื่องรองรับ Wi-Fi 802.11ac และอาจจะรองรับ NFC ด้วย

มีภาพที่ว่ากันว่าเป็นชิ้นส่วนเมนบอร์ดของ iPhone 6 ที่คาดกันว่าตัวเครื่องน่าจะรองรับ Wi-Fi 802.11ac และมาอีกแล้วกับ NFC ที่มีแววว่าจะมีมาใน iPhone 6 ด้วย ..