Tag: WIRED

[Apps] รีวิว : WIRED Magazine for iPad

นิตยสาร WIRED  เป็นอีกเล่มที่มีคนรอให้ทำฉบับ iPad มากที่สุดฉบับหนึ่ง โดยตอนนี้ WIRED มีฉบับ iPad แล้วมาดูกันเลยว่านิตยสารดิจิตอลแบบ 'เทพๆ' เป็นแบบไหน ..