Tag: Wristband

รีวิว : Jawbone – UP

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับ iPhone ที่มีคนอยากใช้อยู่มากพอควร แต่ติดว่าไม่มีขายเป็นทางการในไทย ล่าสุดตอนนี้เจ้า Jawbone - UP มีขายเป็นทางการในไทยเป็นที่เรียบร้อย ส่วนการใช้งานจะเป็นยังไงติดตามอ่านกันได้ ..

รีวิว : incase – Flex Wristband for iPod nano

เป็นสายนาฬิกาสำหรับ iPod nano ที่สวยที่สุดรุ่นหนึ่ง เรียกว่าตั้งแต่เริ่มมีข่าวว่า incase จะทำสายนาฬิกาสำหรับ iPod nano ออกมาบางคนก็ตั้งตาคอยดูผลงาน ซึ่งในตอนนี้ได้ออกมาแล้วในชื่อ incase - Flex Wristband for iPod nano ..

สายนาฬิกาสำหรับ iPod nano 6G

จะว่าเป็นเคสสำหรับ iPod nano 6G ที่หลายคนรอดูว่าจะออกมาเป็นแบบไหนกันบ้าง ตอนนี้มีเปิดตัวให้ดูกันแล้วว่าหน้าตาเคสที่เป็นสายนาฬิกาสำหรับ iPod nano 6G เป็นแบบใด ..